Samengaan Stichtingen Noodfonds Rhenen en SchuldHulpmaatje Rhenen

In de afgelopen jaren zijn er in Rhenen allerlei activiteiten door burgers opgezet, die tot doel hebben  kwetsbare medeburgers te ondersteunen.  Zo ontstond Schuldhulpmaatje waarvan de vrijwilligers mensen helpen die schulden hebben. Ook werd er een Noodfonds opgezet dat mensen helpt in acute financiële nood, die niet in aanmerking komen voor Bijzondere Bijstand. Iets later startten een aantal vrijwilligers de Formulierenbrigade. Deze helpt mensen, die moeite hebben hun weg te vinden in de bureaucratie, b.v. het aanvragen van toeslagen, minimaregelingen, kwijtschelding van belastingen en bij het indienen van eenvoudige belastingaangiftes.  En vanuit Schuldhulpmaatje werd het initiatief genomen tot de oprichting van JobHulpMaatje Rhenen. Het doel van JobHulpMaatje is om mensen te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Om de samenwerking op het gebied van armoedebestrijding in de gemeente Rhenen te bevorderen werd tenslotte het Netwerk tegen Armoede opgezet, dat regelmatig themabijeenkomsten organiseert.

Om deze activiteiten beter op elkaar af te stemmen en om de organisatie efficiënter te maken zijn deze activiteiten op 8 december 2020  onder gebracht onder één organisatie Stichting Hulpmaatje Rhenen. Bij deze gelegenheid nam Arie van der Staaij, die hierbij een cruciale rol heeft gespeeld, afscheid als voorzitter. Het nieuwe bestuur bestaat uit: (vlnr) Ronnie Sibbing, Hannah van der Tang, Jaco van den Broek, Tjark Struif Bontkes en Kees Jochemsen.

                                                                                                                                                                                                                                      publicatie 10-12-2020

 

Landelijke prijs voor Hulpmaatje Rhenen

ma 12 okt 2020, 12:00 

   

RHENEN - Maandag 5 oktober mochten Kees Jochemsen en Tjark Struif Bontkes de Publieksprijs van de Cliënt in Beeldprijs van de Landelijke Cliënten Raden in ontvangst nemen. De prijs bestond uit een bedrag van 2500 euro en een mooi kunstwerk.

De Landelijke Cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de sociale diensten en is gesprekspartner van de landelijke overheid.

Eigenlijk bestaat Hulpmaatje Rhenen nog niet eens officieel! Hulpmaatje Rhenen is een verzameling van Schuldhulpmaatje, Jobhulpmaatje, Noodfonds, Formulierenbrigade en Netwerk tegen Armoede. Het gezamenlijke doel van deze activiteiten is om de burgers van Rhenen bij te staan, die kampen met armoede en schulden of moeite hebben met het vinden van werk. Ook helpt zij mensen bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van ondersteuning. Per 1 januari 2021 worden alle activiteiten samengevoegd onder de naam Hulpmaatje Rhenen met één bestuur.

Waarom dan nu al deze prijs? De jury waardeerde het feit dat deze activiteiten door vrijwilligers zijn opgezet en dat deze elkaar versterken. Ook het feit dat deze activiteiten een ‘smeerolie’-functie hebben tussen cliënten en de gemeente werd zeer positief beoordeeld. Er is een tekenfilmpje van gemaakt dat te zien is in de hal van het gemeentehuis . De prijs is een grote stimulans voor de vrijwilligers om op de ingeslagen weg verder te gaan!

Bron Gemeentenieuws

 

Wilt u ook het nominatiefilmpje zien? klik dan op deze knop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        publicatie 15-10-2020

     

Deelname

Veel afgevaardigden (85) van diverse instellingen, kerken, gemeenten en vrijwilligersorganisaties woonden de conferentie bij.
Na de introductie van de thema’s werden er drie werkgroepen gevormd, waarin de deelnemers uitvoerig van gedachten wisselden over de thema’s, ideeen werden aangedragen en welke activiteiten moeten worden verricht.
Een aantal personen heeft te kennen gegeven dat ze betrokken willen worden bij verdere activiteiten. Dit wordt verder uitgewerkt door het Noodfonds.

Documentatie

Artikel in de Rhenense Betuwse Courant

verslag armoedeconferentie

presentatie: samenwerking en afstemming tussen zorgverleners

presentatie: Vroeg signaleren van schulden en andereproblemen

presentatie: Maatwek van hulpaanbod