In Rhenen zijn er meer dan honderd mensen die gebruik maken van de voedselbank! Soms gaat het gepaard met zulke acute financiële noden dat deze mede-Rhenenaren ook maatschappelijk geen kant meer uit kunnen. Om deze medeburgers in hun acute nood bij te staan is eind 2015 “Stichting Noodfonds Rhenen” opgericht. Dit is een gezamenlijk initiatief van particulieren, plaatselijke kerken en de gemeente Rhenen. Om dit werk te kunnen blijven doen, is de steun van particulieren en bedrijven van groot belang. De Stichting heeft een bestuur en coördinatoren die allen onbezoldigde vrijwilliger zijn. Zo weet u zeker dat er niets van uw donaties aan de strijkstok blijft hangen, maar bij de hulpbehoevenden terecht komen.
Als u dit initiatief wilt ondersteunen, dan kunt u donateur worden van Stichting Noodfonds Rhenen.

Aanmelden kan via dit formulier

Ook kunt u een eenmalige gift overmaken via onze bankrekening NL36 RABO 0359 2316 32 t.n.v. Stichting HulpMaatje Rhenen - NF, onder vermelding van "gift".