Het Noodfonds Rhenen geeft materiële hulp aan inwoners van de gemeente Rhenen die door onverwachte problemen in acute nood verkeren. Dit is een gezamenlijk initiatief van particulieren, plaatselijke kerken en de gemeente Rhenen.

Sinds haar oprichting heeft het Noodfonds mede-Rhenenaren geholpen die in broodnood verkeren door het wegvallen van inkomsten, in combinatie met schuldenproblematiek. In veel gevallen dreigden deze burgers te worden afgesloten van gas, en/of van noodzakelijke, urgente paramedische zorg vanwege wanbetaling.

Stichting HulpMaatje Rhenen

Noodfonds Rhenen is een activiteit van Stichting HulpMaatje Rhenen waar ook onder vallen: