Aanvragen

U kunt een aanvraag bij het Noodfonds indienen als u een inwoner van Rhenen bent en een financiële noodsituatie hebt.

Ook kunt u als medewerker van een hulpverlenende instantie (met welke het Noodfonds samenwerkt) een aanvraag bij het Noodfonds indienen, als u hulp verleent aan een inwoner van Rhenen met een financiële noodsituatie.